Klient: DMJ Bygg AB

Järnet 7 Stockholm

221 st hyreslägenheter och 54 st bostadsrätter med ventilationslösning FTX och FX.

Vi fick i uppdrag av DMJ Bygg att producera ventilations entreprenaden.
Vilket innebär att vi står för hela ventilationslösningen.
Projektet kommer bestå av både FX-system och FTX-system, med fläktrum i källare.
Järnet 7 är ett pågående projekt lokaliserat i Stockholm.