Klient: Erik Larsson Bygg

Avenboken Ulricehamn

45st hyreslägenheter med ventilationslösning FTX.

Vi fick i uppdrag av Erik Larsson Bygg att producera ventilations entreprenaden.
Vilket innebär att vi står för hela ventilationslösningen.
Projektet kommer bestå av FTX-system, med fläktrum på vind.
Avenboken är ett pågående projekt lokaliserat i Ulricehamn, slutkund Parkängen fasitgheter.