Tjänster

Vår verksamhet är specialiserad på luftbehandlingsprojekt med inriktning på nyproduktioner, funktionskontroller, serviceärenden och injusteringar – Alltid i ett nära samarbete med vår uppdragsgivare.

Våra Verksamhetsområden

  • Luftbehandlingsprojekt Vi utför allt inom luftbehandlingsprojekt, både nyproduktion och ROT-renovering. Vi hjälper allt från byggherrar till villaägare.
  • Mätningar Vi utför mätningar på FX och FTX-system
  • OVK-besiktningar Vi är certifierade att utföra obligatoriska ventilationskontroller enligt gällande regelverk.
  • Förebyggande service Vi utför förebyggande service enligt avtal med beställare.
  • Serviceuppdrag Vi hjälper till att utföra service med kunders behov.