Klient: H2 Entreprenad

Fruängen Enköping

74 Lägenheter och en Förskola. Ventilationslösning FTX.

Vi fick i uppdrag av H2 Entreprenad att producera ventilations entreprenaden.
Vilket innebär att vi står för hela ventilationslösningen, i detta fall är det ett hus med en FTX lösning, med fläktrum på tak.
Fruängen är ett pågående projekt lokaliserat i Enköping.