Klient: H2 Entreprenad

Kv Neptun, Västerås

Sveriges första plusenergihus med 121 Lägenheter och ventilationslösning FTX.

Vi fick i uppdrag av H2 Entreprenad att producera ventilations entreprenaden i Kv Neptun.
Vilket innebär att vi står för hela ventilationslösningen.
Kv Neptun är ett pågående projekt lokaliserat i Västerås. Huset är ett plusenergi hus och det första av sitt slag.