Klient: Hökerum Bygg AB

Linneas Utsikt Uppsala

121 st Lägenheter och ventilationslösning FX.

Vi fick i uppdrag av Hökerum Bygg att producera ventilations entreprenaden.
Vilket innebär att vi står för hela ventilationslösningen.
Linneas Utsikt är ett pågående projekt lokaliserat i Uppsala.
Huset består av 3 hus kroppar med 5 trapphus och 3 fläktrum.