Klient: H2 Entreprenad

Nya Gatan Nacka

174 st Lägenheter med ventilationslösning FTX. H2 Entreprenad som byggherre.

Vi fick i uppdrag av H2 Entreprenad att producera ventilations entreprenaden.
Vilket innebär att vi står för hela ventilationslösningen, från start till mål.