Klient: Hökerum Bygg AB

Oljeslagarens hus Malmö

90 st Lägenheter och 4 st Radhus, ventilationslösning FX i Lägenheterna och eget FTX aggregat i radhusen.

Vi fick i uppdrag av Hökerum bygg att producera ventilations entreprenaden.
Vilket innebär att vi står för hela ventilationslösningen.
Oljeslagarens hus är ett pågående projekt lokaliserat i Malmö.
Detta är ett projekt med en FX lösning i lägenheterna och kanaldragning i källare/ garage, i radhusen kommer det vara egna villa aggregat som lägenhets innehavaren själv bestämmer över.